Kvalitné stomatologické služby

Vykonávame komplexnú zubnú starostlivosť na vysokej úrovni – estetika, protetika, zubná hygiena, bielenie zubov. Dôraz kladieme na zrozumiteľnú komunikáciu, komfort a naplnenie priania klienta.

Protetická stomatológia

„Vyčarujeme“ Vám krásny úsmev so zubným mostíkom, protézou, alebo zubnými korunkami, aby ste boli spokojní a mali kvalitný život.

Dentálna hygiena

Dentálna hygiena je pre zdravie Vašich zubov veľmi dôležitá. Vyšetrenie spočíva v odstránení nánosov povlaku a zubného kameňa z povrchu zubov, pieskovanie, fluoridácie, inštruktáže a nácviku čistenia zubov.

Pečatenie zubov

Pečatenie zubov je vynikajúca prevencia zubného kazu. Týmto bezbolestným ošetrením zalejeme hlboké ryhy na zuboch špeciálnou hmotou, ktorá zabraňuje vzniku zubného kazu.

Záchovná stomatológia

Plombami ošetrujeme zubné kazy, pričom rešpektujeme princípy estetickej stomatológie. Vysoko estetickými materiálmi dostaviame zubnú korunku a zabezpečíme mu vyhovujúci tvar a vzhľad.

Bielenie zubov

Túžite mať biele zuby? Ponúkame Vám tu niekoľko možností ako vybieliť zuby a to za pomoci zubára alebo môžete aj sami zvládnuť bielenie zubov doma.

Zubná bižutéria

Estetické kamienky na zuby  sa adaptujú na prednú plôšku frontálnych zubov sa štandartným postupom vsadí do bielej plomby.